حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات به بازداشت مرضیه امیری

روز چهارشنبه 5 تیر ماه، جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اعتراض به ادامه بازداشت مرضیه امیری و صدور حکم حبس برای لیلا حسین زاده برای چندمین روز متوالی دست به تجمع زدند.
دانشجویان در این تجمع خواهان لغو احکام قضائی علیه دانشجویان شدند و با در دست گرفتن عکسهایی از مرضیه امیری و لیلا حسین زاده شعار “دانشجو مجرم نیست” را سر دادند. این درحالی است که رئیس دانشکده همچنان به روند بی تفاوتی خود جهت پاسخگویی، ادامه داد و در میان تجمع کنندگان حاضر نشد. مرضیه امیری، روزنامه نگار روزنامه شرق و دانشجوی دانشگاه تهران ۵۷ مین روز بازداشت خود را پشت سر می گذارد. لیلا حسین زاده، دیگر دانشجوی این دانشگاه طی هفته جاری توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۶ ماه حبس قابل اجرا خواهد بود.