حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات به قانون جدید شهروندی در هند

در ادامه اعتراضات به قانون جدید شهروندی هند،  روز جمعه 29 آذرماه معترضان در دهلی نو، شعار «مودی را برکنار کنید» سر دادند.

قانون جدید شهروندی، مورد حمایت دولت نارندرا مودی، نخست وزیر هندوگرای هند است. معترضان می گویند این قانون علیه مسلمانان تبعیض قائل می شود. اعتراضات علیه قانون جدید شهروندی هند در چندین شهر این کشور جریان داشته است. در ادامه این اعتراضات تاکنون شش تن از معترضان در ایالت اوتارپراداش توسط نیروهای امنیتی کشته و دهها نفر دیگر نیز زخمی شده اند. گفتنی است به موجب این قانون تازه، دولت می‌تواند به اتباع سه کشور همسایه، پاکستان، افغانستان و بنگلادش شهروندی هند اعطا کند، اما مسلمانان شامل این قانون نمی‌شوند.