حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات به لایحه قانون جدید اعطای شهروندی در هند

روز دوشنبه هزاران نفر از شهروندان هندی در پایتخت این کشور در اعتراض به قانون جدید اعطای شهروندی در این کشور، دست به اعتراض سکوت زدند.

این اعتراض سکوت یک روز پس از آن برگزار می‌شود که نخست‌وزیر هند در جریان برگزاری راهپیمایی از حامیانش در دهلی نو، بار دیگر از این قانون دفاع کرد و مخالفان را متهم کرد که به دنبال هراس افکنی در کشور هستند. اعتراض سکوت درحالی  برگزار می‌شود که هزاران معترض در سراسر هندوستان همچنان در خیابانها خواستار لغو این قانون هستند. مخالفان معتقدند که این قانون، یکی از آخرین تلاش‌های دولت برای به حاشیه راندن ۲۰۰ میلیون مسلمان ساکن در این کشور است. گفتنی است از زمان تصویب این قانون در پارلمان هند ۲۳ نفر در جریان اعتراضاتی که در سراسر کشور روی داده، کشته شده‌اند. بیشتر مرگ و میرها در ایالت اوتار پرداش در شمال هند بوده؛ جایی که ۲۰ درصد از جمعیت ۲۰۰ میلیونی آن مسلمان هستند.