حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات خونین در عراق

روز دوشنبه 7 بهمن ماه، در جریان حمله نیروهای امنیتی عراق به معترضان در میدان “حبوبی” شهر ناصریه دستکم 5 تن از تظاهرکنندگان کشته و زخمی شدند.

نیروهای امنیتی در نخستین ساعات بامدادی روز دوشنبه ۷ بهمن ماه در میدان حبوبی شهر ناصریه، واقع در جنوب عراق چادرهای معترضان را به آتش کشیدند، آن‌ها همچنین با گشودن آتش به روی معترضان یک نفر از معترضان را کشته و چهار نفر را زخمی کردند.  ساعاتی بعد از این درگیری معترضان بار دیگر در خیابان‌ها گرد آمدند و دو پل اصلی ناصریه را بستند. در شهر نجف نیز افراد ناشناس چادرهای مرکز تجمع معترضان در این شهر را به آتش کشیدند. به گفته شاهدان عینی، این روش جدید حمله به معترضان در شهرهای مختلف عراق است. افراد ناشناس با خودرو به محل تجمع آن‌ها نزدیک می‌شوند و به روی آن‌ها شلیک می‌کنند یا چادرهای محل تجمع آن‌ها را به آتش می‌کشند و می‌گریزند.