حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات دامنه دار کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

روز پنجشنبه 15 اسفند ماه اعتراضات دامنه دار کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان نسبت به عدم پرداخت 4 ماه حقوق و بخشی از مطالباتشان  همچنان ادامه داشت.

برپایه گزارش منتشره 150 نفر از کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، با برپایی تجمعات متعدد در مقابل نهادهای مختلف دولتی خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد معوقه خود شدند. گفته می شود در جریان این تجمعات مسئولان نیروگاه قول داده اند که تا یک هفته دیگر، تمامی معوقات این کارگران پرداخت شود، ولی کارگران می گویند تا رسیدن به کلیه مطالابت  خود دست از اعتراض برنخواهند داشت.