حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات دانشجویان علیه تفکیک جنسیتی

دانشجویان چندین دانشگاه در سراسر کشور از طریق اقدام علیه تفکیک جنسیتی به ویژه در رستوران‌های دانشگاه، اعتراض خود را علیه حکومت نشان می‌دهند.
روز یکشنبه اول آبان ماه، دانشجویان دختر دانشگاه دامغان وارد سلف پسران شدند و با حمایت دانشجویان پسر، در برابر بیرون راندن خود مقاومت کردند. همچنین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هم در این دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند. ویدیوهای منتشر شده ایی نیز دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران را نشان می‌دهد که شعارهای اعتراض سرداده‌اند. گزارش‌های منتشر شده همچنین حاکی از درگیری بسیجی‌های دانشگاه شریف با دانشجویان معترض در این دانشگاه بود. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هم تفکیک جنسیتی در سلف دانشگاه را شکستند و سرود «برای» را هم‌خوانی کردند. باز هم در پایتخت ایران، دانشجویان چند دانشکده و دانشگاه از جمله علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه دانشگاه علامه، دانشکده معماری و شهرسازی سوره، تجمع کردند.‌ در استان البرز نیز دانشجویان دانشگاه آزاد کرج با سردادن شعارهایی در صحن دانشگاه تجمع کردند. همچنین دانشجویان دانشگاه آزاد گوهردشت با شعار «زن زندگی آزادی» دست به تجمع زدند. در استان خراسان رضوی، دانشجویان دانشگاه فردوسی با کنار زدن پرده‌ها تفکیک جنسیتی را برداشتند و پس از برخورد حراست، در محوطه‌ مقابل سلف تحصن کردند. گفتنی است دانشجویان دانشگاه آزاد خمینی‌شهر در استان اصفهان، و دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد نیز با برگزاری تجمع ترانه «برای» را همخوانی کردند.