حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات دانشجویی در سراسر کشور

دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف کشور بار دیگر روز یکشنبه 6 آذر ماه در اعتراض به سرکوب خیزش مردم و سیاست‌های سرکوبگرانه حاکمیت در صحن دانشگاه های خود تظاهرات کردند. دانشجویان در دانشگاه‌های علامه، خوارزمی، خوارزمی واحد کرج، علم و صنعت، تهران، پردیس فارابی، علم و فرهنگ، صنعتی اصفهان، شریف، امیرکبیر، دانشگاه آزاد سنندج، دانشکده پلیمر، دانشکده عمران و نقشه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، دانشجویان هنرستانی سنندج، دانشگاه الزهرا و… تظاهرات کرده و شعار « از کردستان تا تهران جانم فدای ایران» سردادند.برپایه تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی در برخی از دانشگاه های کشور نیز دانشجویان در صحن دانشگاه تحصن کردند.