حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات در اصفهان

به گزارش منتشره تجمعات واعتراضات شهروندان اصفهان از ساعت شش بعدازظهر روز چهارشنبه 29 آبانماه در بسیاری از محلات این شهر برای ششمین روز متوالی آغاز شد.

برپایه گزارشات مزبور،در این شهر نیز همانند بسیاری از شهرهای دیگر علیرغم فضای به شدت امنیتی و حضور گسترده نیروهای امنیتی، مردم بی اعتنا به تهدیدات و بگیر و ببندها به خیابان آمده و با سردادن شعار بر تداوم اعتراضات خود تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان تاکید کردند. گفتنی است در اصفهان نیز متروها، مدارس و دانشگاه ها نیز برای چندمین روز متوالی در حمایت از اعتراضات سراسری مردم در حالت  اعتصاب به سر می برند.