حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات در جنوب عراق

بنابه گزارش منتشره اعتراضات خیابانی در شهر ناصریه در جنوب عراق که از روز یکشنبه هفته گذشته باخواست برکناری شهرداری این شهر آغاز شده بود همچنان ادامه دارد.

تظاهرکنندگان علیرغم برکناری شهرداری از پست خود به اعتراضات خود ادامه داده و خواستار مجازات عاملین تیراندازی به سوی معترضان و همچنین رسیدگی به کشتار شهروندانی شدند که در یک سال گذشته در جریان اعتراضات به قتل رسیده‌اند. گفتنی است از آغاز این اعتراضات تاکنون دستکم 7 نفر کشته، بیش از 200 نفر زخمی و شمار زیادی نیز بازداشت شده اند. لازم به یادآوری است که  آخرین بار در اکتبر ۲۰۱۹ تظاهرات اعتراضی در عراق به پا شد که چندین ماه ادامه داشت. خواسته اصلی تظاهرکنندگان اعتراض به فقر و محرومیت بود. اعتراضات با خشونت سرکوب شد و در جریان آن حدود ۵۰۰ نفر به قتل رسیدند اما سرانجام به برکناری عادل عبدالمهدی، نخست وزیر وقت کشور انجامید.