حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات در عراق و سرکوب معترضان

به گزارش منتشره، روز سه شنبه 15 بهمن ماه در جریان تظاهرات ضد دولتی شهروندان عراقی در بغداد، تظاهرکنندگان عراقی توسط شبه نظامیان کلاه آبی مورد  یورش قرار گرفتند.

به گفته شاهدان عینی، شبه نظامیان کلاه آبی تهدیدات خود را افزایش داده و بطورسیستماتیک، تظاهرکنندگان را در میدان تحریر و میدانهای تظاهرات در استانهای بپاخاسته مورد هدف قرار می‌دهند. معترضان می گویند شبه نظامیان کلاه آبی  تلاش می‌کنند که کنترل پل جمهوری را بدست بگیرند و آنرا به نیروهای دولتی و شبه نظامیان رژیم ایران تحویل دهند و زمینه را برای حمله به میدان تحریر فراهم کنند. در همین خصوص کمیته برگزاری تظاهرات انقلاب اکتبر طی انتشار بیانیه ایی از تمامی انقلابیون قهرمان می‌خواهد که صفوف خود را مستحکم و حضور فعال در میدان تحریر و پل جمهوری و پل سنک داشته باشند و شبه نظامیان کلاه آبی را اخراج کنند.