حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات در مریوان

بنابه گزارش دریافتی ، روز یکشنبه 26 آبانماه، شمار زیادی از مردم مبارز مریوان بار دیگر با برپایی تجمع در میدان جهاد این شهر نسبت به افزایش سه برابری قیمت بنزین دست به تظاهرات زدند.

برپایه این گزارش، مقامات برای مقابله با تظاهرکنندگان از شهرهای دیگر اقدام به اعزام نیروهای لباس شخصی و گارد ویژه به این شهر کرده اند.  این گزارش می افزاید ماموران رژیم برای متفرق کردن معترضان اقدام به تیراندازی به سوی آنها کردند. ولی تظاهرکنندگان با عزمی راسخ اعلام کردند بعدازظهر همان روز دست به تظاهرات گسترده تری خواهند زد. گفتنی است این تظاهرات ها در حالی ادامه دارد که روز شنبه 25 آبانماه دستکم 6 تن از معترضان در جریان تیراندازی نیروهای امنتی رژیم کشته و بیش از 50 نفر دیگر نیز زخمی شده اند.