حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات سراسری در تهران

بعداز ظهر روز چهارشنبه 29 ابانماه علیرغم فضای به شدت امنیتی شهر تهران و افزایش بگیر و بنندها، بار دیگر شهروندان مبارز تهران در نقاط مختلف این شهر به خیابان آمدند.

در جریان این تظاهراتهای ماموران رژیم برای مقابله با معترضان از گاز اشک آور استفاده کرده و در مواردی نیز گفته می شود به سوی معترضان شلیک کرده اند. برپایه گزارشات منتشره جو شدید امنیتی در برخی خیابان‌های تهران کماکان وجود دارد و ماموران در نزدیکی پمپ‌های بنزین و مراکز دولتی مستقر شده‌اند. همزمان گزارش های نیز از بازداشت شماری از معترضان و انتفال آنها به مکانهایی نامعلوم منتشر شده است. همچنین به گفته شاهدان عینی دانشگاه تهران به شدت امنیتی است و کارت تمام دانشجویان هنگام ورود کنترل می شود.