حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات ضدحکومتی در سوریه

منابع و رسانه هاس سوریه روز سه‌شنبه 14 شهریورماه از ادامه اعتراضات در استان السویداء در جنوب سوریه خبر دادند.

این تظاهرات که وارد سومین هفته خود می‌شود،در اعتراض به اوضاع سخت معیشتی و اقتصادی آغاز شد.هزاران تظاهرکننده خشمگین این شهر که اکثریت مردم آن را دروزی‌ها تشکیل می‌دهند،روز گذشته مجسمه حافظ اسد رئیس جمهوری سوریه را پایین کشیده و تخریب کردند.تظاهرکنندگان السویداء در ابتدا از تورم بالا و رشد اقتصاد در کشور جنگ زده خشمگین بودند،سپس این اعتراضات به مطالبات سیاسی دیگری مانند سرنگونی رژیم، تغییر یافت.تظاهرکنندگان السویداء شعارهایی از قبیل: «السویداء آزادی می‌خواهد،بشار اسد قدرت رها کن و برو،سوریه آزاد آزاد و سوریه بدون حزب بعث» سر دادند.