حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات ضد دولتی در الجزایز

به گزارش منتشره، روز پنجشنبه 28 آذرماه همزمان با برگزاری مراسم سوگند ریاست‌جمهوری الجزایر هزاران نفر از شهروندان این کشور در شهرهای مختلف به خیابان آمده و علیه دولت شعار سردادند.

عبدالمجید تبون که پنج‌شنبه هفته گذشته برنده انتخابات ریاست جمهوری الجزایر معرفی شد، ۲۸ آذرماه طی مراسمی ادای سوگند کرد. مراسم سوگند ریاست جمهوری در حالی برگزار شد که معترضان انتخابات را تحریم کرده بودند و اعتراضات و بازداشت‌ها در کشور کماکان ادامه دارد. اعتراض‌های مردمی الجزایر منجر به استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه در فروردین امسال بعد از دو دهه حکمرانی بر این کشور شد، اما معترضان خواستار تغییر کل سیستم و کنار رفتن صاحبان فعلی قدرت هستند.