حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات ضد دولتی در شهرهای مختلف کشور

بیستمین روز اعتراضات سراسری در ایران ، روز پنجشنبه 14 مهر ماه با تظاهرات خیابانی دانش آموزان و دانشجویان در خیابان ها آغاز شد.
ویدئوهایی از شهرهای تهران، قلعه حسن خان، اسلام شهر، شهر قدس، اراک، رشت، شهرپرند و بوکان، منتشر شده که دختران دانش آموز در خیابان ها رژه می روند و بر دیوارها شعار می نویسند. شعار اصلی این راه پیمایی «مرگ بر دیکتاتور» است. گفتنی است اعتراضات خیابانی دانش آموزان با همدلی گسترده ی رهگذران مواجه می شود. ویدئوهایی هم از خیابان های ولی عصر، میدان هروی، تهران پارس، امیر آباد، تجریش در تهران و شهرهای کرج، اصفهان، همدان، سنندج، رفسنجان، خرم آباد دریافت شده که مردم در خیابان ها هستند و اعتراضات ادامه دارد.