حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات ضد دولتی در لبنان

یک روز بعد از آنکه سعد حریری، نخست وزیر لبنان، در واکنش به اعتراضات گسترده این کشور استعفا کرد، هزاران نفر از شهروندان شهرهای مختلف این کشور بار دیگر به خیابان آمده و علیه دولت شعار سردادند.

برپایه گزاراشات منتشره، بعداز استعفای سعد حریری، رئیس جمهور لبنان از وی خواسته است به عنوان سرپرست موقت به گرداندن امور ادامه دهد. تظاهرکنندگانی که خواستار پایان فساد، مدیریت کارآمد برای کشور و اصلاحات اقتصادی هستند در دو هفته اخیر با آمدن به خیابان ها، کشور را فلج کرده اند. تظاهر کنندگان می گویند استعفای حریری درخواست آنان را برآورده نمی کند چون آنها خواستار دگرگونی کل نظام سیاسی برای رهایی از فساد و منافع فرقه ای احزاب

هستند.  گفتنی است، بدهی لبنان معادل بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص ملی است، اقتصاد این کشور دچار رکود است و ارزش واحد پول ملی برای اولین بار بعد از دو دهه مقابل دلار افت کرده و  زیرساخت های لبنان هم در وضعیت خوبی نیستند.