حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات ضد دولتی در لبنان

ماموران پلیس لبنان روز شنبه ۵ بهمن ماه برای متفرق کردن معترضان در بیروت از گاز اشک آور و آب فشار قوی استفاده کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار زیادی از معترضان که  قصد عبور از موانع امنیتی تعبیه شده در اطراف ساختمان های دولتی در مرکز شهر بیروت را داشتند،  با نیروهای پلیس درگیر شدند. در جریان این درگیری ماموران به سوی معترضان گاز اشک آور شلیک کردند. به گفته شاهدان عنی دهها تن از تظاهرکنندگان زخمی و شماری نیز بازداشت شدند. گفتنی است علاوه بر بیروت در شهرهای صیدا و طرابلس نیز اعتراضات مشابهی برگزار شد که با دخالت پلیس به درگیری کشیده شد.