حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات ضد دولتی در لبنان

روز شنبه 24 خرداد ماه، هزاران نفر در بیروت و طرابلس علیه بیکاری، فقر و سیاست‌های اقتصادی دولت لبنان تظاهرات کردند.

اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی است و سقوط ارزش لیر خشم تظاهرکنندگان را تشدید کرده است. شهروندان لبنانی در بیروت و طرابلس به مرکز شهر ریخته‌ و خشم و اعتراض خود علیه بیکاری، کاهش ارزش پول ملی و سیاست‌های اقتصادی دولت را نشان داده‌اند. پلیس برای متقرق کردن معترضان به شلیک گلوله های پلاستیکی و گاز اشک آور متوسل شد. خشم و اعتراض علیه نهادهای اعتباری و مالی لبنان در هفته‌های اخیر و پس از ممنوعیت هر گونه واریز پول به حساب‌های خارج از کشور و محدودیت برداشت دلار تشدید شده است. هر شهروند لبنانی اجازه دارد هر هفته تنها ۱۰۰ دلار از حساب شخصی پول برداشت کند.