حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات ضد نژاد پرستی در پورتلند آمریکا

روز چهارشنبه 29 مرداد ماه هزاران نفر از شهروندان پورتلند آمریکا بار دیگر به خیابان آمده و علیه رفتار نژاد پرستانه پلیس این کشور اعتراض کردند.

در این تظاهرات معترضان با نیروهای پلیس درگیر شدند و دستکم دو تن از آنها بازداشت و شماری نیز در جریان شلیک گاز اشک آور پلیس زخمی شدند. بیش از دو ماه از آغاز اعتراضات پورتلند که اغلب نیز به خشونت و درگیری با نیروهای دولتی می‌انجامد، می‌گذرد. زمان آغاز اعتراضات ماه مه گذشته بود؛ یعنی زمانی که جورج فلوید، یک شهروند سیاهپوست آمریکا زیر زانوی یک افسر پلیس سفیدپوست در شهر مینیاپولیس جان باخت و به این ترتیب جنبشی ضد نژادپرستی و ضد خشونت پلیس سراسر این کشور را در بر گرفت.