حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات علیه ناتو در اروپا

طی روزهای گذشته، شهروندان اروپا در کشورهای مختلف، از جمله ایتالیا، اسپانیا و یونان با برگزاری تجمع و تظاهرات، نسبت به سیاستهای جنگ افروزانه ناتو اعتراض کردند.

بنابر گزارشها، کارگران اعتصابی اسکله در بندر جنوای ایتالیا با دانشجویان ضد جنگ همراه شدند تا علیه تحویل سلاح به اوکراین و “کشاندن ایتالیا به درگیری‌های امپریالیستی بیشتر” اعتراض کنند. معترضان و کارگران اعتصابی اسکله شعار سر میدادند: نه به فروش تسلیحات به اوکراین زیرا این بنزین روی آتش می‌ریزد. از سوی دیگر،  فعالان ضد امپریالیست اسپانیایی به خیابان‌ها آمدند تا با صدای بلند به دولت خود بگویند که نمی‌خواهند برای «حمایت از جنگ در اوکراین» هزینه شود، بلکه باید منابع مالی صرف نیازهای مردم گردد. همچنین اعضای حزب کمونیست یونان و جوانان کمونیست یک قطار حامل تجهیزات نظامی و خودروهای جنگی ایالات متحده-ناتو را در بندر الکساندروپلیس محاصره کردند. قابل ذکر است، هفته قبل نیز هزاران نفر از اعضای حزب کمونیست یونان تجمعی ضد جنگ و ضد ناتو و در مخالفت با مشارکت یونان در جنگ اوکراین برگزار کردند.