حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات مردمی در ایران

دوازدهمین شب اعتراضات سراسری علیه حکومت اسلامی شب چهارشنبه 6 مهر ماه با اعتراضات در چند شهر دنبال شد.
برپایه گزارشات رسیده، در برخی از شهرها از جمله، مشهد، سنندج، اشنویه،گوهردشت کرج، تهران،، نجف آباد، اصفهان، تبریزو شیراز،حکومت هرچه نیرو داشته به میدان آورده است، پاسگاه های بین جاده ای را خالی کرده اند و نیروهایشان را به شهرهای معترض اعزام کرده اند، به دست کودکان بسیجی تفنگ و مسلسل داده اند، گروه گروه مردم را دستگیر می کنند، به قطعی اینترنت ادامه می دهند. شب ها اما مردم در دسته های کوچک به خیآبان ها می آیند، متفرق می شوند، در جای دیگر دوباره تجمع می کنند، از پشت بام ها و پنجره ها شعار می دهند، ماموران سرکوب را خسته و سرگردان می کنند و نمی گذارند صدای فریادهای «مرگ بر خامنه ای»، «مرگ بر دیکتاتور» و «جمهوری اسلامی نمی خوایم نمی خوایم» بر فراز آسمان ایران خاموش شود .