حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات مردمی در برخی از شهرهای ایران

بنابه گزارشات دریافتی، علیرغم فضای به شدت امنیتی شهرهای ایران و افزایش بگیرو ببندها، روز پنجنشبه 30 آبانماه، شماری از شهرهای ایران همچنان شاهد اعتراضات مردمی بودند.

برپایه گزارشات مزبور، شمار زیادی از مردم مبارز تهران با برپایی تجمع در میدان صادقیه تهران بار دیگر علیه حمله آشکار رژیم به سفره خالی مردم اعتراض کردند. در شیراز نیز، ماموران سرکوبگر رژیم باردیگر به سوی معترضان گاز اشک آور شلیک کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند ولی شهروندان مبارز این شهر بی توجه به فضای امنیتی شهر با تداوم اعتراضات و تظاهراتهای خود نیروهای  رژیم را مجبور به فرار کردند. شهروندان اهوازی نیز با برپایی تجمع در خیابان “کیانپارس” بار دیگر علیه دولت شعار سردادند. در جریان این تظاهرات نیروهای رژیم به صف تظاهرکنندگان یورش برده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در بوشهر نیز معترضان با برپایی تجع در بندر دیر دست به اعتراض زدند و در این جریان بانک کشاورزی به  آتش کشیده شد. شهروندان تبریز نیز بار دیگر با سردادن «مردم نمی‌توانند چنین ذلتی را تحمل کنند» به خیابان آمدند. همچنین مردم معترض مشهد یک صدا با شعار «برگردین؛ برگردین» مقابل نیروهای سرکوبگر ایستادند.