حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات مردمی در بغداد

روز یکشنبه 26 آبانماه ، هزارن نفر از شهروندان معترض بغداد به نشانه اعتراض، بخشی از پل اصلی این شهر را دوباره به تصرف خود درآوردند.

معترضان یک روز بعد از وقوع  انفجار مرگبار در میدان تحریر که به کشته شدن دستکم سه تن و زخمی شدن 12 نفر دیگر انجامید، بخشی از پل اصلی بغداد را، جایی که نیروهای امنیتی عراق یک هفته پیش آنها را از آنجا عقب رانده بودند، دوباره به تصرف خود درآوردند.  بخشی از اعتراضات عراقی‌ها، علاوه بر بیکاری، فساد دولتی و کمبود خدمات عمومی، به دخالت خارجی است؛ از جمله دخالت آمریکا و بالاخص ایران. معترضان عراقی رژیم ایران را به دخالت در سیاست داخلی کشور خود از طریق اعمال نفوذ به حاکمیت و دولت مستقر در بغداد متهم می‌کنند.