حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات مردمی در عراق

برپایه گزارشات منتشره، صبح روز سه شنبه 26 آذرماه، تظاهرات ضد دولتی شهروندان عراق در شهرهای مختلف این کشور همچنان ادامه داشت.

معترضان در بغداد با برپایی تجمع در میدان تحریر و سردادن شعار خواستار کناره گیری دولت شدند. در شهر بصره نیز معترضان با مسدود کردن راههای مرتبط به پالایشگاه “روملیان” مانع آن شدند که کارمندان این پالایشگاه بر سرکارهای خود حاضر شوند. همزمان شماری از تظاهرکنندگان در شهر “خیراتیان” در کربلا  ادراه مرکزی برق این شهر را تعطیل کردند.  گفتنی است از آغاز اعتراضات در عراق، یعنی طی دو ماه و نیم گذشته، بیش از 500 تن کشته و 18 هزار  نفر دیگر نیز زخمی شده اند.