حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات مردمی در عراق

جمعه شب 29 آذرماه، بار دیگر شهروندان معترض عراق در شهرهای مختلف به خیابان آمده و خواستار کناره گیری دولت شدند.

برپایه گزارش منتشره، معترضان در شهر ناصریه با حمله به شماری از مقرات احزاب اسلامی در این شهر و به آتش کشیدن آن نسبت به کشتار معترضان و بی توجهی دولت به خواسته هایشان اعتراض کردند. معترضان عراقی که ابتدا در اعتراض به افزایش بیکاری و فقر و همچنین گسترش فساد مقامات دولتی از دو ماه پیش به خیابان آمده بودند، اکنون خواستار کناره گیری دولت می باشند. گفتنی است در جریان این تظاهراتها تاکنون بیش از 500 تن کشته و 27 هزار نفر دیگری نیز زخمی شده اند.