حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات مردمی در مریوان

عصر روز یکشنبه 26 آبانماه، علیرغم بگیر و ببندها و حمله به معترضان از سوی نیروهای امنیتی و محاصره محل تجمعات، هزاران نفر از شهروندان مبارز مریوان به خیابان امده و علیه رژیم جمهوری اسلامی شعار سردادند.

برپایه گزارشات دریافتی معترضان ابتدا در میدان جهاد این شهر دست به تجمع زده و با سردادن شعارهای ضد دولتی نسبت به افزایش سه برابری قیمت بنزین اعتراض کردند. در ادامه با دخالت و یورش ماموران رژیم این تجمع به خشونت کشیده و شد به طوریکه در چندین محله شهر درگیری مسلحانه بین مردم و ماموران رژیم رخ داد. این گزارش همچنین می افزاید در جریان اعتراضات روز های شنبه  و یکشنبه دستکم 9 تن از معترضان کشته و دهها تن دیگر نیز زخمی شده اند.