حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات مردم در هنگ کنگ

روز شنبه10 اسفندماه، صدها نفر از شهروندان هنگ کنگ علی رغم هشدارها درباره خطر ویروس کرونا در محله ونک کوک و ایستگاه مترو پرنس ادوارد دست به اعتراضات گسترده زدند.

بر اساس گزارش ها، مردمان معترض سیاه پوش هنگ کنگ که در ششمین ماه اعتراضات در این منطقه به خیابان آمده بودند، با پلیس این کشور درگیر شدند. معترضان در واکنش به آن‌چه دخالت‌های چین در هنگ کنک می‌خوانند طی ماه‌های اخیر دست به راهپیمایی‌های گسترده‌ای زده‌اند.لازم به ذکر است،این درگیری‌ در هنگ کنگ یکی از خشونت‌آمیزترین رویدادهای این منطقه پس از آرامش نسبی چند هفته‌ای در منطقه توصیف شده است.