حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات و حمله ماموران امنیتی به دانشگاه شریف

روز یکشنبه 10 مهر ماه در شانزدهمین روز از اعتراضات مردمی، ماموران امنیتی و لباس‌ شخصی‌ها، دانشگاه شریف را به محاصره خود در آوردند و دانشجویانی که قصد خروج از دانشگاه داشتند را هدف تیراندازی قرار دادند.
بر اساس گفته دانشجویانی که در محل این دانشگاه حضور داشتند، ماموران با مستقر کردن چند خودرو در پارکینگ شریف، دانشجویان را هنگام خروج از این محل تعقیب و گروهی از آنها را بازداشت کردند. طبق این گزارش‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ دانشجو بازداشت شده‌اند. حمله ماموران به این دانشگاه در پی تجمع دانشجویان در این دانشگاه رخ داد. دانشجویان شریف در تجمع خود شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سردادند و خواهان آزادی دانشجویان بازداشتی شدند. در پی انتشار خبرها درباره وضعیت بحرانی دانشگاه شریف، مردم به صورت فزاینده در خیابان‌های اطراف دانشگاه شریف با بند آوردن مسیر، به صدا درآوردن بوق خودروها و شعار دادن تلاش می‌کردند فشارها را بر نیروهای امنیتی افزایش دهند. با افزایش هجوم مردم برای حمایت از دانشجویان شریف، پلیس مسیرهای منتهی به این دانشگاه را مسدود کرد.