حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات کارگران بازنشسته مخابرات راه دور شیراز

کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز در ادامه سریال اعتراضاتشان  روز دوشنبه 3 شهریور ماه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و وعده های توخالی مسئولان مقابل استانداری فارس  دست به تجمع زدند.

تجمع کنندگان خواهان دریافت سنوات و دستمزد خود هستند که پرداخت آن از 14 سال پیش به این‌سو، در گیر و دار تعطیلی شرکت، عزل سهامدار از مدیریت آن و اداره شرکت توسط «هیات حمایت از صنایع» بلاتکلیف مانده است. آنها می گویند  طبق وعده ابراهیم رئیسی در جریان سفرش به استان فارس قرارد شد که مطالبات کارگران بازنشسته صنایع مخابرات راه دور شیراز در مدت یک ماه پرداخت شود و لی اکنون با گذشت یک ماه و چند روز، این وعده تاکنون عملی نشده است.