حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات کارگران رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری

روز سه‌شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۲، کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان مانند روزهای گذشته دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده،اعتراض کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به “حذف کامل سقف ‌حقوق،حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی،عودت کسورات مازاد مالیات،اجرای کامل ماده ١٠ با وجود ظرفیت‌های قانونی و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت” میباشد.