حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات کارگران شهرداری مریوان

روز سه شنبه 26 فروردین ماه،کارگران شهرداری مریوان نسبت به عدم پرداخت 3 ماه حقوق،عیدی ومطالبات پایان سال برای چندمین بار پیاپی دست به اعتراض زدند.

به گفته کارگران معترض: از دی ماه سال گذشته، دستمزد آنها پرداخت نشده است. در عین حال بابت عیدی و مزایای مزدی سال گذشته نیز از کارفرما طلبکارند.کارگران شهرداری مریوان که در این روزهای سخت علیرغم خطراتی که جمع آوری زباله و پاکسازی خیابان‌ها به دنبال دارد، همچنان مشغول کارهستند همچنین افزودند:با وجود همه مشکلات، مطالبات معوق ما را پرداخت نمی‌کنند و همچنین نگرانیم که حق بیمه‌های ما به حساب تامین اجتماعی واریز نشود.