حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات کارگران نسبت به عدم مقابله جدی با شیوع ویروس کرونا

بنابه گزارشات منتشره، اعتراض کارگران شهرداری تهران، کارگران دکل های حفاری نفت، کارگران خودرو سازی تهران، کارگران عسلویه و کنگان، کارگران کارخانه لاستیک بارز کردستان و کارکنان اداری ساختمان مرکزی وزارت نفت نسبت به نبود امکانات بهداشتی کافی برای مقابله با ویروس کرونا همچنان ادامه دارد.
کارگران شهرداری تهران در این خصوص می گویند، در این روزهای پرخطر، پیمانکاران طرف قرارداد با معاونت خدمت شهری شهرداری تهران نسبت به رعایت اصول محافظتی در برابر کرونا کم‌توجه هستند و‌ به همین دلیل جان کارگران شهرداری و خانواده‌هایشان در خطر است. کارگران دکل های حفاری نفت خواستار تهیه امکانات در برابر ویروس کرونا مانند ماسک، دستکش و مواد ضد عفونی کننده هستند. کارگران خودروسازی استان های تهران و البرز هم خواستار جدیت کارفرمایان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در بین کارگران می باشند. کارگران عسلویه و کنگان با برپایی تجمعاتی نسبت به عدم بکارگیری اقدامات لازم برای جلوگیری از شیوع کرونا اعتراض کردند. کارگران  کارخانه لاستیک بارز کردستان خواهان تعطیلی یا کاهش ساعت کاری خود هستند کارکنان اداری ساختمان مرکزی وزارت نفت نیز نسبت به  عدم تغییر ساعت کار خود اعتراض دارند.