حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن

به گزارش منتشره، کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن کشور از روز دوشنبه هفته جاری تاکنون در اعتراض به عدم اجرای طرح تجمیع و طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زده اند.

کارگران نکهداری خط وابنیه فنی راه آهن که تعدادشان به حدود 7 هزارنفر می رسد و تحت مسئولیت چندین شرکت پیمانکاری با حداقل حقوق و مزایا در نواحی و مناطق محروم کشور مشغول بکار هستند، در این خصوص می گویند، آنها خواستار اجرای طرح تجمیع و قرارگیری کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن در این طرح هستند، ولی علیرغم درخواست‌هایشان، این طرح هنوز برای کارگران ابنیه فنی اجرایی نشده است. این کارگران در ادامه گفتند:خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند که طبق قانون باید در شرکت‌های دارای پرسنل بالای 50 نفر اجرایی شود.