حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراضات کارگران پانامایی

هزاران کارگر پانامایی روز یکشبنه 9 مرداد ماه در پایتخت این کشور آمریکای مرکزی برای اعتراض به پاسخ ضعیف دولت به بحران اقتصادی به خیابان‌ها آمدند.

بحران اقتصادی در پاناما نتیجه افزایش تورم گسترده‌ای است که از اردیبهشت‌ماه در این کشور وجود داشته است. تورم تنها مشکل این کشور نیست و موج افزایش بیکاری در پاناما همزمان با افزایش ناگهانی قیمت سوخت بوده است.این تظاهرات از اواخر ماه گذشته در شهرهای اصلی این کشور آغاز شده و همچنان به‌صورت هفتگی ادامه دارد. پس از آنکه دولت از نشستن و گفتگو با رهبران معترضان و اتحادیه‌های کارگری خودداری کرد، به سرعت روند اعتصاب و بسته شدن جاده‌های پاناما افزایش یافت. نمایندگان مردم بومی، دهقانان، اعضای فعالان جامعه مدنی و دانشجویان، معلمان و کارگران، از جمله در راس آن‌ها مهمترین گروه کارگران پاناما یعنی کارگران ساختمانی، برای رسیدگی به بحران اقتصادی، خواهان تغییر روند سیاست‌های دولت می باشند.