حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض به قانون بازنشستگی فرانسه

سیزدهمین روز متوالی از اعتصاب‌های فراگیر کارکنان در بخش‌های دولتی و خصوصی فرانسه از بامداد سه‌شنبه 26 آذرماه آغاز شد.

اعتصاب سراسری در اعتراض به لایحه دولتی اصلاح قانون بازنشستگی در فرانسه قرار است در این روز که آن را «روز سیاه» اعتصاب نامیده‌اند، به اوج خود برسد. مهم‌ترین اتحادیه‌های صنفی و کارگری فرانسه نیز برای راهپیمایی در این روز در پاریس فراخوان صادر کرده‌اند. انتظار می‌رود نظیر چنین تظاهراتی در شهرهای دیگر فرانسه نیز برگزار شود. در روز سه‌شنبه ۵۰ درصد از معلمان مقطع دبستان به صف اعتصابی‌ها پیوستند و تشکل‌های دانشجویی در سراسر کشور برای شرکت در راهپیمایی اعلام آمادگی کرده‌اند. شرکت راه‌آهن سراسری فرانسه، اعلام کرد به دلیل اعتصاب رانندگان، سوزنبانان و مأموران کنترل، در روز سه‌شنبه حداکثر از هر ۴ قطار سریع‌السیر این شرکت تنها یکی حرکت می‌کند. شرکت اتوبوس‌ها و قطارهای شهری پاریس نیز گفته است که حرکت قطارها در این شهر به شدت مختل خواهد شد. بسیاری از کارکنان بخش‌های بهداشت و درمان و ادارات دولتی نیز گفته‌اند که در این روز به اعتصاب می‌پیوندند.