حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارکنان اخراجی عوارضی قزوین

تجمع اعتراضی کارکنان عوارضی  قزوین روز پنجشنبه 30 مرداد ماه با خواست بازگشت به کار و همچنین تداوم بلاتکلیفی خود همچنان ادامه داشت.

یکی از معترضان می گوید، سال گذشته به 51 تن از آنان وعده داده شده بود در سال جدید به استخدام رسمی درخواهند آمد. اما طی چند روز اخیر به آنها گفته شده خود را به بیمه بیکاری معرفی کنند. وی افزود با مراجعه به بیمه به متوجه شده اند که استفاده از بیمه بیکاری برای کارکنان عوارضی لغو شده است. وی همچنین افزد با وضعیت اقتصادی و شرایط موجود کرونایی، تاکنون چندین بار مقابل نهادهای مختلف دولتی دست به تجمع زده اند اما هیچ یک از مقامات در خصوص رسیدگی به مشکلات آنان اقدامی انجام نداده است.