حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت در دو منطقه عملیاتی

روز یکشنبه ٧  آبان ماه،جمعی از کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در دو منطقه عملیاتی جزیره سیری و جزیره خارگ واقع در استان های بوشهر و هرمزگان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان اقدام به برگزاری تجمع کردند.

اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان از جمله حذف سقف‌ دستمزد،حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی و عودت کسورات مازاد مالیات میباشد.کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار اجرای ماده ١٠قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، پرداخت بک‌پی مربوط به این قانون، حذف سقف حقوقی و پرداخت فوق‌العاده ویژه، حذف مالیات زیاد از دستمزدها، افزایش سطح دستمزد، پرداخت پاداش بازنشستگی، بهبود خدمات رفاهی و وضعیت بهداشت و درمان، ابطال اساسنامه صندوق نفت و رسیدگی به دیگر مطالباتشان هستند.