حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت پایانه‌های نفتی

روز سه‌شنبه 9 آبان‌ماه،جمعی از کارکنان رسمی شرکت پایانه‌های نفتی جزیره‌ی خارک در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان مجدداً دست به برگزاری تجمع اعتراضی زدند.

حذف کامل سقف حقوق، پرداخت دستمزد طبق قوانین، همچنین حذف محدودیت حق سنوات بازنشستگی و پرداخت طبق سابقه‌ی اشتغال و حقوق مکتسبه طی سال‌های متمادی (بعضا تا 45 سال خدمت) از جمله خواسته‌های این کارکنان است.گفتنی است که در همین روز،جمعی از کارکنان تازه استخدام شده مناطق عملیاتی وزارت نفت نسبت به نحوه‌ی تعیین کف حقوق و مزایا به شکل حداقلی دست به اعتراض زدند.