حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت  نفت و گاز آغاجاری

روز چهارشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۲، کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان مجدداً دست به تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به “حذف کامل سقف ‌حقوق” “حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی” “عودت کسورات مازاد مالیات” “اجرای کامل ماده۱۰ با وجود ظرفیت‌های قانونی و “عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت” میباشد.