حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت نفت و گاز آغاجاری

روز دوشنبه ١٥  آبان ماه،جمعی از کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته‌های‌شان مجدداً دست به برگزاری تجمع زدند.

طبق گزارشات منتشر شده،اعتراض کارکنان رسمی وزارت نفت شاغل در مراکز عملیاتی نسبت به عدم رسیدگی به “حذف کامل سقف ‌حقوق،حذف محدودیت حق‌ سنوات بازنشستگی،عودت کسورات مازاد مالیات،اجرای کامل ماده ١٠ با وجود ظرفیت‌های قانونی و عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت” میباشد.