حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران ابنیه فنی راه آهن درود

کارگران ابنیه فنی راه‌آهن درود روز دوشنبه 3 مهرماه برای هشتمین روز متوالی در پیگیری مطالبات خود،در محل کار و استانداری تجمعاتی برگزار کردند.

براساس گزارشات منتشرشده،مهم‌ترین خواسته کارگران،پرداخت معوقات سنواتی ده سال گذشته،اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تضمین امنیت شغلی کارگران است.یکی از کارگران معترض ابنیه فنی راه‌آهن درود گفت:به نظر می‌رسد مسئولان استان کرمان بعد از گذشت چند روز از آغاز اعتراض کارگران ابنیه فنی درود،هنوز پیگیر مطالبات کارگران نیستند و با این کار می‌خواهند کارگران را از ادامه اعتراض منصرف کنند.در روز‌های گذشته کارگران جدا از محوطه‌ی محل کار خود،به استانداری مراجعه و مقابل آن تجمع کردند که به آنها قول رسیدگی داده شد.