حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران راه آهن زاگرس

کارگران معترض راه آهن ناحیه زاگرس در ادامه اعتصابات خود روز چهارشنبه 28 خرداد ماه بار دیر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست از کار کشیده و مقابل دفتر راه آهن  در اندیمشک دست به تجمع زدند.

این کارگران که از روز سه شنبه 27 خرداد ماه تاکنون دست از کارکشیده اند خواستار پرداخت دستمزدهای معوقه، حق بیمه و مطالبات دیگر و همچنین اجرائی شدن تجمیع قراردادهای خود می باشند به گفته کارگران راه آهن زاگرس تاکنون هیچیک از مسئولان جوابگوی خواسته های آنها نبوده است.