حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران شرکت نفت و گاز آغاجاری

کارگران رسمی وزارت نفت شاغل در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری روز چهارشنبه 22 آذرماه همچنان در اعتراض علیه ظلم و بی‌عدالتی اقدام به برپایی تجمع کردند.

طبق گزارشات منتشر شده،کارکنان معترض خواهان “حذف کامل سقف‌حقوق، حذف محدودیت حق‌سنوات بازنشستگی، عودت کسورات مازاد مالیات، اجرای کامل ماده ۱۰ و  عدم دست‌درازی به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت” هستند.گفتنی است در این تجمعات شعارهایی از جمله “حقوق بازنشسته، فقط واسه یه هفته، گرانی تورم، بلای جان مردم، زیر بار ستم نمی‌کنیم زندگی” سر دادند.