حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه

روز چهارشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۲، کارگران رسمی و تعدادی از کارگران قراردادی شرکت نیشکر هفت تپه برای چندمین بار نسبت به عدم اجرای صحیح و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل در مقابل دفتر مدیریت شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نسبت به لایحه مصوب شورای عالی کار در خصوص تعیین میزان دستمزد کارگران در سال جدید اعتراض دارند.آنها خواستار افزایش دستمزدها و مزایده ها،تغییر هر چند وقت یکبار قراردادها و بازگشت اسماعیل بخشی یکی از کارگران فعال این شرکت به سر کار شدند.در این تجمع کارگران بر لزوم پاسخگویی مدیران شرکت در این خصوص تاکید داشتند ولی متاسفانه مدیریت شرکت و مقامات مربوطه تاکنون حاضر به پاسخگویی به خواست و مطالبات کارگران نشده اند و کارگران تاکید دارند که تا زمان حصول نتیجه به تجمع اعتراضی خود ادامه خواهند داد.