حزب کمونیست ایران

تداوم  اعتراض کارگران فضای سبز شهرداری زنجان

تجمع کارگران اخراجی فضای سبز شهرداری زنجان مقابل شهرداری این شهر  برای پایان دادن به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی و بازگشت بکار، روز شنبه 5 مهر ماه برای چندمین روز متوالی ادامه داشت.

به گفته یکی از کارگران معترض،  درمیان کارگران اخراجی عده بسیاری از معلولیت رنج برده و حتی توان بازگو کردن مشکلات خود را ندارند و اکثرا به علت کهولت سن امکان انجام فراگیری حرفه دیگری را ندارند در حالیکه بیمه ی هم شامل حالشان نمیشود وتنها چشم امیدشان تنها به این شغل بوده که آن هم بخاطر تصمیمات یک شبه مسئولان شهرداری بیکار شده‌اند.