حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران متروی اهواز

شماری از کارگران متروی اهواز روز یکشنبه 8 اسفند ماه برای چندمین بار، در اعتراض به از عدم پرداخت ۱۵ ماه حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند.

به گفته نماینده کارگران معترض، آنها مرتباً برای وصول مطالبات ۱۵ ماهه خود در حال پیگیری هستند و علت پیگیری هر روزه کارگران در اعتراض به مشکلاتی است که در نتیجه کمبود منابع مالی، فعالیت پروژه از سه سال پیش متوقف شده و این شائبه نیز وجود دارد که ممکن است مطالبات پایان سال آنها پرداخت نشود. وی تاکید کرد: وضعیت مالی و معیشی کارگران خوب نیست بنابراین از مسئولین می خواهند کلیه مطالباتشان را قبل از فرا رسیدن سال نو پرداخت کنند.