حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

روز سه شنبه 20 خرداد ماه جمعی از کارگران مجتمع کشت وصنعت نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به عدم تمدید دفترچه های درمانی خود به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه شان توسط کارفرمایان دست به تجمع زدند.

به گفته یکی از کارگران معترض، اداره تامین اجتماعی شعبه هفت تپه در استان خوزستان به دلیل بدهی‌های مالی کارفرمای مجتمع نیشکر هفت تپه به تامین اجتماعی اخیرا از تمدید دفترچه‌های درمانی کارگرانی که برای تمدید دفترچه‌های درمانی خود اقدام می‌کنند، خودداری کرده است. وی افزود، علاوه بر بیمه، کارفرما هنوز حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت کارگران این مجتمع را به آنها پرداخت نکرده است. همچنین 4 درصد از هزینه سختی کار حدود 90نفر از کارگران قدیمی مجتمع تاکنون پرداخت نشده است.