حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران معدن زغال‌سنگ طزره

صبح روز شنبه هفتم اسفندماه، شماری از کارگران پیمانکاری معترض زغال‌سنگ طزره به همراه شماری از خانواده‌هایشان مجدداً در مقابل ساختمان شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی تجمع کردند و بر خواسته‌های خود تاکید کردند.

مطالبه اصلی کارگران پیمانکاری این واحد معدنی، تبدیل وضعیت شغلی با حذف شرکتهای پیمانکاری از مجموعه معادن شرکت البرز شرقی بویژه در معادن زغال‌سنگ طزره است که کارگران در آن امنیت شغلی ندارند. یکی دیگر از مطالبات کارگران پیمانکاری معدن زغال سنگ، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است که کارگران از سال‌ها قبل منتظر اجرای آن هستند.