حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران معدن زغال سنگ طزره

شماری از کارگران معدن زغال سنگ طزره روز چهارشنبه 20 دی ماه به محقق نشدن وعده‌های داده شده از سوی مسئولان برای افزایش حقوق اعتراض کردند.

جمعی از کارگران معدن زغال سنگ طزره بیان کردند:برخلاف وعده‌ای که مدیران معدن زغال سنگ البرز شرقی، در حضور برخی مسئولان برای افزایش حقوق‌ داده بودند،هنوز پولی به حساب کارگران پرداخت نشده است.مدیران شرکت زغال سنگ البرز شرقی وعده داده بودند همراه با حقوق آذرماه،افزایش حقوق برای همه کارگران اعمال می‌شود اماکارگران متوجه شدند که افزایش حقوقی برای آنان صورت نگرفته است. همچنین کارگران خواستار بازنگری در اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و نزدیک کردن حقوق خود به کارگران دیگر شرکت‌های معدنی هستند.در این معدن حدود ده سال پیش طرح طبقه‌بندی مشاغل انجام شد و ضریب افزایش حقوق کارگران،نسبت به سایر معادن زغال سنگ قابل مقایسه نیست و در سطح پایینی قرار دارد.