حزب کمونیست ایران

تداوم اعتراض کارگران هفت تپه و مخالفت دولت با خلع ید از مالکان شرکت

درحالی که شماری از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همچنان مقابل فرمانداری شوش تجمع کرده اند، وزیر اقتصاد و رئیس دفتر رئیس جمهوری رژیم با “خلع ید از مالکان این شرکت” مخالف‌ کرده اند.

روز دوشنبه 24 شهریور کارگران بخش‌های غیر نیشکری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همانند سه ماه گذشته مقابل ساختمان فرمانداری شوش تجمع کردند. خواسته آنان بازگشت به کار، خلع ید از مهرداد رستمی و امید اسدبیگی و لغو خصوصی سازی این شرکت است. تبدیل قراردادهای کاری و بازداشت و محاکمه اسدبیگی و همدستانش از دیگر خواسته‌های کارگران معترض است. به گفته کارگران دیوان محاسبات هفته گذشته رای به عدم اهلیت مالکان شرکت نیشکر هفت‌تپه داد و خواستار خلع ید از آنها شد. دولت اما از اجرای این رای سرباز می‌زند و آن را خلاف رویه خصوصی‌سازی می‌داند.